PL EN DE RU CZ
STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁ

Radykalna operacja metodą tradycyjną

AUTOR: Dr med. Andrzej Woźniak

Radykalna operacja prostaty, zwana radykalną prostatektomią obejmuje resekcję (wycięcie) prostaty, pęcherzyków nasiennych oraz węzłów chłonnych filtrujących płyn limfatyczny stercza. Operację tę przeprowadza się metodą tradycyjną przy użyciu skalpela i innych konwencjenalnych narzędzi chirurgicznych, lub laparoskopowo, czy też za pomocą robota t.j. specjalnymi narzędziami.

Operacji tej poddawani są pacjenci, u których spodziewana prognoza życia przekraca 10 lat.

Operacja przeprowadzana metodą tradycyjną wykonywana jest po przecięciu skóry nad spojeniem łonowym lub skóry krocza. W zależności od stadium rozwoju raka, operację przeprowadza się oszczędzając nerwy odpowiedzialne za errekcję, lub rozszerza się pole resekcji wycinając również i nerwy, powodując u pacjentów impotencję.

Wyniki operacji mierzone za pomocą PSA po dziesięciu latach we wszystkich stadiach choroby wykazują, że 52% do 74% pacjentów wolnych jest od wznowy raka. (Zincke,1994; Trapasso, 1994; Hull, 2002; Catalona, 1994; Hahn 2001)

U 5%-24% pacjentów z niekorzystnymi parametrami prognostycznymi (takie jak PSA większe od 10 ng/ml, Gleason score powyżej 7 i stadium kliniczne powyżej T2)  stwierdza się w preparacie histologicznym niepełne usunięcię nowotworu, … i tacy pacjenci z konieczności muszą być poddani dodatkowo naświetlaniu z pól zewnętrznych. (Heidenreich, 2009)

Operacja metodą tradycyjną jest z regóły związana z utratą krwi ( 500-825 ml)
i koniecznością transfuzji u 3% do 12,5% pacjentów. Ryzyko śmierci podczas operacji podawane jest do 2,1%, uszkodzenie odbytnicy do 5,4%, tromboza naczyń do 8,3%, zator płucny do 7,7%, powstanie torbieli limfatycznej do 3,0 %, przetoki moczowej do 15,4%, przejściowego nietrzymania moczu do 50%, stałego nietrzymania moczu do 15,4%, impotencji do 100%, sklerozy szyjki pęcherza do 14,6%, zwężenia moczowodu do 0,7%, i zwężenia cewki moczowej do 9,0%.(Heidenreich, 2009)