PL EN DE RU CZ
STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁ

Radykalna operacja za pomocą ciepła

AUTOR: Dr med. Andrzej Woźniak

Radykalna operacja za pomocą ciepła, nazywana z angielskiego HIFU (high intensity focused ultrasound) jest metodą wykorzystującą koncentrację fal ultradźwiękowych w jednej płaszczyźnie, uformowanej podobnie jak nóż skalpela. Urządzenie HIFU oparte jest na bazie USG. Końcówce endorektalnej sondy USG nadano kształt wklęsłego zwierciadła umożliwiając przez to, tak jak ma to miejsce w soczewce, ogniskowanie fal. Ognisko tego zwierciadła znajduje się w odległości 2-4 cm od powierzchni sondy, lub dalej, w zależności od stosowanej energii. W ognisku zwierciadła fale ultradźwiękowe zamienione zostają na wysoką energię termiczną niszczącą komórki i tkanki.

Metoda ta rozpowszechnia się w krajach zachodu, ze względu na łatwość jej stosowania i jej dofinansowanie przez kasy ubezpieczeniowe.
W terapii radykalnej eliminacji raka prostaty, metoda HIFU nie może być jeszcze polecana, ponieważ brak jest rzetelnych statystycznych informacji wskazujących na przewagę, lub przynajmniej równoważność tej metody ze standartowymi, t.j.  sprawdzonymi dotychczas metodami. Ponad to, tak jak w metodzie leczenia zimnem (Krioterapia), nie gwarantuje ona możliwości rozszerzenia wpływu niszczącego komórki rakowe „ciepła“ ( lub „zimna“), tak jak ma to miejsce w przypadku technik radiacyjnych (naświetlania), na  obszary poza granicami prostaty (torebką), bez zwiększenia negatywnych skutków ubocznych, tzn. nieodwracalnego uszkodzenia nerwów i naczyń odpowiedzialnych za errekcję oraz mięśniówki odpowiedzialnej za szczelność pęcherza moczowego.