PL EN DE RU CZ
STRONA GŁÓWNA / ARTYKUŁ

Radykalna operacja za pomocą zimna

AUTOR: Dr med. Andrzej Woźniak

Zabieg przeprowadzany za pomocą niskich temperatur nazywany jest Krioterapią.
Podobne jak w Brachyterapii, również i tutaj zostają pod kontrolą obrazu USG  i po zebraniu informacji anatomicznych oraz opracowaniu planu terapii, umieszczone w prostacie specjalne igły (sondy) kriochirurgiczne, przez które przepuszczany jest ciekły azot o temperaturze minus 160° stopni Celsjusza.
Zabieg zamrażania i rozmrażania powtarza się w jednym cyklu terapeutycznym kilkakrotnie. Jest on sterowany specjalnym programem komputerowym. Metoda ta prowadzi do zamarzania zawartości komórek, pękania ich błon biologicznych i w konsekwencji destrukcji tkanki.

Krioterapia w leczeniu raka prostaty odgrywa, ze względu na znaczną ilość powikłań, tylko marginalną rolę.
Brak jest też rzetelnych informacji na temat skuteczności tej metody w złośliwych nowotworach stercza.
Rezultaty tej techniki operacji pod względem kontroli choroby nowotworowej, jak i jej wpływu na redukcję ryzyka niepożądanych skutków, są obecnie jeszcze niewystarczająco znane.