PL EN DE RU CZ

Szanowna koleżanko. Szanowny Kolego

Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy z nas styka się na codzień z problematyką promieniowania jonizującego i z techniką Brachyterapii LDR. Dlatego przeznaczamy tę stronę dla naszego lekarskiego użytku. Zamieszczamy na niej podstawowe informacje dotyczące działania promieni, informacje dotyczące ochrony radiologicznej jak również postępowania w sytuacjach awaryjnych, związanych z Brachyterapią LDR. Ponad to zamieszczać tutaj będziemy skróty lub pełne artykuły z piśmiennictwa medycznego dotyczące Brachyterapii LDR, publikowane na świecie. Pragniemy namówić Państwa do współpracy. Dla koleżanek i dla kolegów kierujących do naszych ośrodków na leczenie pacjentów, przygotowaliśmy formularze kontroli jakości, obejmujące informacje o stanie zdrowia pacjenta przed zabiegiem i w kilku okresach czasu, po jego wykonaniu. Po ich statystycznym opracowaniu gwarantujemy dostęp do tych informacji, z uwzgędnieniem wszelkich zasad nienaruszalności danych osobistych, wszystkim pacjentom i opiekującym się nimi lekarzom. Swoje uwagi możecie państwo i państwa pacjenci przesyłać nam bezpośrednio elektronicznie do naszej skrzynki, lub drogą pocztową na nasz adres. Żaden z tych listów nie pozostanie bez odpowiedzi.

Dr.med. Andrzej Woźniak
Lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej

Źródło naświetlania

Jak zbudowane jest źródło naświetlania i jak powstają promienie?
Źródłem naświetlania jest isotop Jodu 125 o czasie połowicznego rozpadu 59,43 dni. Izotop ten zamknięty jest w metalowym cylindrze, najczęściej z tytanu, o długości 5 mm i średnicy 0,8 mm. W izotopie Jod 125 dochodzi do wychwycenia elektronu z orbity atomu (najczęściej z orbity K) przez niestabilne jądro atomowe, w którym proton po połączeniu sięz elektronem przemienia się w neutron.

Radiobiologia

W jaki sposób działają promienie na komórki tkanek zdrowych i komórki nowotworowe?
Promienie jonizujące oddziaływują w taki sam sposób na wszystkie komórki organizmów żywych, zarówno te zdrowe, jak i zmienione nowotworowo. Procesy te odbywają się na poziomie molekularnym angażując do tego tysiące biochemicznych substancji. Bezpośredni kontakt  z fotonem, czyli falą elektromagnetyczną promieniowania (faza fizyczna) odbywa się w mili-ułamkach sekundy (ok. 10-16s.).

Wskazania do zabiegu Brachyterapii LDR

Wskazaniem do zabiegu Brachyterapii LDR są lokalne stadia klinicznego zaawansowania nowotworu stercza TNM.

Uwzględniając stopień złośliwości w skali Gleasona, jak i wartości markera PSA podzielono je na trzy grupy ryzyka.

Przeciwwskazania do zabiegu Brachyterapii LDR

Przeciwwskazania do Brachyterapii LDR można podzielić na bezwzględne i na względne.

Ochrona radiologiczna

Czy personel medyczny i prywatne otoczenie pacjenta narażeni są na utratę zdrowia spowodowaną kontaktem z promieniowaniem jonizującym?
„Informacja o stopniu ryzyka uraty zdrowia, spowodowanego kontaktem z promieniowaniem jonizującym dla personelu medycznego opiekującego się pacjentem poddanym Brachyterapii LDR raka prostaty i o ryzyku uraty zdrowiadla najbliższego otoczenia pacjenta“.

Kryteria wznowy raka prostaty

Nota prawna

Szanowne koleżanki
Szanowni koledzy

Treści zamieszczone na stronie internetowej NUBRAPOL LTD sp. z o.o. w dziale LEKARZ mają wyłącznie charakter informacyjny.

Nie obejmują one całości problematyki medycznej, związanej ze stosowanym przez nas leczeniem.

Kontakt w sytuacjach awaryjnych

 • Dr. med. Andrzej Woźniak
  Lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej
  tel. 32 345-77-20 lub 0049 15152565578
  E-Mail: a.wozniak@mac.com
 
 • Bożena Małek
  Inspektor Ochrony Radiologicznej

  tel. 608614601
  E-Mail: bozior@onet.eu