PL EN DE RU CZ
STRONA GŁÓWNA / WYNIKI LECZENIA
l r
     
PSA
A
B
C


D


E

F

G
H
I
   Poziom antygenu
Brak objawów nietrzymania moczu
Brak objawów nietrzymania stolca
Brak objawów wczesnego zapalenia
pęcherza moczowego lub cewki
moczowej
Brak objawów późnego zapalenia
pęcherza moczowego lub
cewki moczowej
Brak objawów wczesnego zapalenia
odbytnicy
Brak objawów późnego zapalenia
odbytnicy
Brak zaburzeń seksualnych
Brak objawów ogólnego osłabienia
Subiektywne zadowolenie pacjenta
z przeprowadzenia terapii

     

W tym miejscu zamieszczamy wyniki oddziaływania naszej terapii uwzględniające skuteczność leczenia raka prostaty metodą Brachyterapii LDR i jej wpływu na samopoczucie pacjenta.

1) Skuteczność naszej terapii, czyli brak aktywności komórek raka oceniamy, tak jak inne ośrodki na świecie, za pomocą mierzonego we krwi poziomu antygenu (PSA).

2) Wpływ terapii na samopoczucie pacjenta oceniany jest za pomocą parametrów przedstawionych na poniższym wykresie.

Objawy wczesne zapalenia pęcherza moczowego lub cewki moczowej czy też zapalenia odbytnicy mają charakter przejściowy i nie pozostawiają trwałych następstw w przeciwieństwie do objawów późnych które mogą wiązać się z twałymi następstwami.

Ze względu na niewielką ilość leczonych do tej pory w Polsce pacjentów statystyka nasza oparta jest na ocenie wyników Brachyterapii LDR zastosowanej u przeszło tysiąca chorych leczonych przez nas za granicą. Z upływem czasu, dane te będą aktualizowane w oparciu o wyniki leczenia jedynie w centrach na terenie naszego kraju.

Kliknij myszką na słupek wykresu żeby zobaczyć opis.